Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Wie mag bewind aanvragen

De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:
– De betrokkene zelf
– De echtgenoot of andere partner
– Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
– De mentor (als die maatregel al loopt)
– De officier van justitie
– Het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
– De instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Share