Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Vraag en antwoord

Wil Bonum Ducis mijn bewindvoerder worden?

Elke persoon die hulp nodig heeft moet die benodigde hulp kunnen ontvangen. Dit is daarom ook ons uitgangspunt. Wij maken geen selectie in personen met of zonder schulden. Wij hanteren ook geen wachtlijst.

Wat kan ik verwachten bij een intakegesprek

Na uw aanmelding via onze website nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken wij nader kennis met u. Tevens wordt informatie verzameld en vragen en behoeften besproken. Verder nemen wij de stukken met u door die noodzakelijk zijn voor het verzoek aan de rechtbank en vullen het benodigde formulier samen met u in. Tot slot leggen wij uw gegevens vast in een persoonlijk dossier die verder volgens de wet bescherming persoonsgegevens (inmiddels AVG) wordt behandeld.

Ik heb een intakegesprek gehad met Bonum Ducis, hoe gaat het nu verder?

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden verwerken wij uw verzoek. Zodra uw dossier compleet is, sturen wij deze naar de rechtbank. U ontvangt daarna een factuur van de rechtbank om de griffiekosten te betalen. Na het betalen van de griffiekosten kan het even duren voordat de rechtbank uw verzoek in behandeling neemt. U krijgt altijd een schriftelijke uitnodiging met een datum voor de zitting.

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?

De rechter kan het bewind voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd uitspreken. Wij streven ernaar om waar mogelijk de zelfredzaamheid van iemand te bevorderen. Indien blijkt dat een persoon weer in staat is om zijn financiën zelfstandig te beheren, kan hij een verzoek om het bewind op te heffen bij de rechtbank indienen.

Wat zijn de kosten van het beschermingsbewind?

Het tarief voor de werkzaamheden van de bewindvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Indien u niet in staat bent om de kosten te betalen, kunnen wij voor deze kosten bijzondere bijstand voor u aanvragen bij uw Gemeente. Afhankelijk van uw draagkracht kan de Gemeente besluiten de kosten geheel dan wel gedeeltelijk te vergoeden.

Mijn inkomen komt voor de eerste keer bij Bonum Ducis binnen, hoe nu verder?

Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, openen wij zo snel mogelijk een beheerrekening en een leefgeldrekening voor u bij de bank. U oude rekeningen worden daarna opgeheven. De geopende rekeningen staan altijd op uw naam. U ontvangt de leefgeldrekening een pinpas om uw boodschappen te kunnen doen. Uw inkomen komt op de beheerrekening. De hoogte van uw leefgeld is onder andere afhankelijk van uw leefsituatie en de ruimte die u heeft binnen uw budget.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?

Wij kunnen pas leefgeld uitbetalen als uw inkomen op de beheerrekening binnenkomt. Uw leefgeld ontvangt u wekelijks. U kunt zelf kiezen op welke dag van de week u uw leefgeld wilt ontvangen. Wij raden u aan om minimaal twee van te voren extra geld aan te vragen. Dit doet bij voorkeur via het contactformulier voor cliënten. Indien uw budget het toelaat kan het geld aan u worden overgemaakt.

Wat moet ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?

U kunt maandag tot en met donderdag telefonisch contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur of u kunt een bericht sturen via het contactformulier voor cliënten. Wij zullen dan kijken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen. Vanzelfsprekend kunt u met ons meekijken op de beheerrekening door in te loggen op het de cliënten portaal. U vindt de link naar het cliënten portaal op onze website onder “Login cliëntenportaal”. Zo kunt u zelf of samen met uw begeleider kijken of er ruimte is voor een extra uitgave.

Kan Bonum Ducis voor mij sparen?

De mogelijkheid om te sparen anders dan om schulden af te lossen is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven en de aanwezigheid van schulden.

Hoe kan ik overzicht krijgen in mijn financiële situatie?

Via het cliëntenportaal kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week online alle transacties volgen op uw beheerrekening en leefgeldrekening. U kunt ook uw budgetplan zien. Als u geen computer, mobiele telefoon of tablet heeft, dan ontvangt u maandelijks uw financiële overzichten op papier. Hierop kunt u alle inkomsten en uitgaven bekijken. Op verzoek sturen wij u het budgetplan toe en uiteraard kunnen wij, indien van toepassing, regelmatig een recent schuldenoverzicht toesturen.

Wat moet ik doen als ik thuis post ontvang?

Zodra wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, laten wij alle relevantie instanties weten dat u bij ons kantoor onder bewind staat. Dit geldt ook voor de bij ons bekende schuldeisers. Wij verzoeken hen om uw postadres te wijzigen naar het postadres van Bonum Ducis. Mocht u toch post hebben ontvangen die voor uw bewindvoerder van belang is, dan verzoeken wij om u ons direct daarover in te lichten. Stuurt u de post naar ons door. Heeft u de mogelijkheid om de post zelf in te scannen, dan kunt u deze via het contactformulier voor cliënten aan ons doorsturen. Dit heeft de voorkeur.

Doet Bonum Ducis ook belastingaangifte?

Ja, wij verzorgen jaarlijks de belastingaangifte Box 1. Het is daarvoor noodzakelijk dat u de jaaropgaven direct na ontvangst naar ons toestuurt. De belasting aangifte voor een onder bewindgestelde is kosteloos. Er zijn kosten verbonden aan het doen van belasting aangifte voor iemand met budgetbeheer. Raadpleeg hiervoor de pagina “tarieven.

Wat kan een bewindvoerder niet voor mij regelen?

Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.
Het inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
Het aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
Het aanvragen van een DigiD (DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar).
Het aanleveren van medische gegevens.
Het uitschrijven bij het zorgkantoor.
Het zoeken van woonruimte of betaalde baan.
Het aanvragen van bijstandsuitkering.

Share