Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Onze diensten

Bewindvoering

Onze diensten zijn: Bewindvoering, Budgetbeheer en Budgetcoaching. Hieronder vertellen wij u meer hierover. Bewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt ingesteld. Dit wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De maatregel bewind kan door de kantonrechter worden ingesteld voor meerderjarigen. Er moet dan sprake zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand waardoor de meerderjarige onvoldoende instaat is om zijn/haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak dan over. Bewind kan ook worden ingesteld als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Degene die onder bewind is gesteld wordt ook wel “rechthebbende genoemd.”

Wat is bewindvoering?

Zoals gezegd is een van onze diensten is beschermingsbewind. Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldsanering. Het beschermingsbewind is dan ook niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Het instellen van beschermingsbewind is in de eerste instantie bedoeld om de financiën van de “rechthebbende” te stabiliseren en om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Nadat de bewindvoerder de financiën heeft gestabiliseerd zal hij/zij vervolgens beoordelen of er voldoende financiële ruimte is om betalingsregelingen te treffen. Als de bewindvoerder geen betalingsregelingen kan treffen, dan is een traject van schuldhulpverlening misschien mogelijk.

Bij beschermingsbewind worden de bezittingen van de rechthebbende onder bewind gesteld door de kantonrechter. Dat betekent dat de “rechthebbende” niet meer zelf mag beslissen over zijn/haar vermogen (Geld en overige eigendommen). De “rechthebbende blijft wel verantwoordelijk voor het genereren van inkomen. Hij moet zelf solliciteren of een uitkering aanvragen. Wat de bewindvoerder wel regelt zijn de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Bewind kan worden aangevraagd door het daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen. Wie allemaal gerechtigd zijn om bewind aan te vragen is in de wet bepaald. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:
– Betrokkene zelf
– Echtgenoot of andere partner van betrokkene
– Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
– De mentor (als die maatregel al loopt)
– De officier van justitie
– Het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
– De instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Wij zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van de aanvraag. Door het aanmeldformulier in te vullen meldt u zich bij ons aan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

In de video hieronder komt u meer te weten over bewind.

Wat doet een bewindvoerder?

Zoals hierboven al is vermeld, houdt een bewindvoerder zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van de financiële situatie van de “rechthebbende”. Het komt erop neer de dat de bewindvoerder controleert of de rechthebbende alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Op deze manier probeert de bewindvoerder het inkomen van de rechthebbende veilig te stellen om de vaste lasten te kunnen betalen.

Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal de bewindvoerder bepalen of de schulden kunnen worden voldaan. Als het niet mogelijk is om de schulden te voldoen onderzoekt de bewindvoerder of schuldhulpverlening mogelijk is.

Hoeveel moet ik betalen voor bewindvoering?

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het kan zijn dat uw inkomen te laag is om zelf de kosten te betalen. In dat geval kunnen wij bijzondere bijstand voor u aanvragen bij uw gemeente. Afhankelijk van uw draagkracht krijgt u alles of een deel van de kosten vergoed door uw gemeente.

Budgetbeheer

Onze diensten bestaat verder uit Budgetbeheer. Met budgetbeheer brengen wij orde en rust in uw financiële situatie. Ook bij budgetbeheer openen wij bij de bank een beheer en een leefgeldrekening voor u op uw naam. Uw inkomen komt binnen op een beheerrekening bij de bank. Vanaf de beheerrekening betalen wij uw vaste lasten. Alle overige rekeningen stuurt u ook naar ons op zodat wij die voor u kunnen betalen. Als het mogelijk is reserveren wij geld voor onvoorziene uitgaven of incidentele betalingen Het afsluiten van verzekeringen, contracten e.d. blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van uw eigen wensen kunnen wij u daarin adviseren en/of ondersteunen.

Bij budgetbeheer wordt eveneens gewerkt met een budgetplan. Aan de hand van dat budgetplan krijgt u elke week of elke maand een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen. Dat bedrag dat u wekelijks of maandelijks ontvangt wordt overgemaakt op uw leefgeldrekening.

Voor de kosten van budgetbeheer ontvangt u in de regel geen bijzondere bijstand. Maar er kunnen omstandigheden zich voordoen waardoor u wel bijzondere bijstand kunt aanvragen. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. U kunt voor de voorwaarden de website van uw Gemeente raadplegen of contact met hen opnemen.

Budgetcoaching

Onze diensten bestaat tenslotte uit Budgetcoaching. Budgetcoaching is een beperkte vorm van budgetbeheer. Met budgetcoaching leren wij u niet alleen om zelf weer orde op zaken te stellen, maar vooral orde op zaken te houden. We helpen en leren u weer goed met uw geld om te gaan. U blijft zelf alle betalingen doen. Wij nemen uw financiële administratie niet over. U krijgt allerlei praktische tips en samen met ons doet u uw administratie. Zo ziet u precies, aan de hand van een budgetplan, waar uw geld naartoe gaat. U leert bijvoorbeeld hoe u een kasboek bij moet houden. Hierdoor krijgt meer inzicht in uw inkomsten en uitgavenpatroon. De kosten voor budgetcoaching vindt u bij tarieven. Voor budgetcoaching kunt geen bijzondere bijstand krijgen van uw gemeente.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier.

Share