Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Bewindvoering Ede

U woont in Ede en zoekt bewindvoering in Ede voor uzelf of een familielid? Dan staat Bonum Ducis graag voor u klaar. De maatregel bewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Bewind kan alleen op een meerderjarige worden toegepast.

De kantonrechter kan bewind instellen als u niet meer of onvoldoende in staat bent om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Dit kan komen vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand. Het kan ook komen vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een bewindvoerder neemt door bewindvoering deze taak van u over. Degene die onder bewind is gesteld wordt ook wel “rechthebbende genoemd.” Hoewel bewind ingrijpend is, is deze maatregel in het belang van de persoon die onder bewind wordt gesteld. Bewind, ook wel beschermingsbewind genoemd, kan ervoor zorgen dat de rechthebbende niet verder in de schulden komt. Beschermingsbewind kan ook ervoor zorgen dat anderen geen misbruik maken van de rechthebbende vanwege zijn/haar lichamelijke of geestelijke beperking.

Bewindvoering Ede & Bonum Ducis

Bewindvoering in Ede kunt u met een gerust hart overdragen of overlaten aan Bonum Ducis. Als bewindvoerder zorgen we ervoor dat uw financiële situatie weer stabiliseert. Daarnaast kijken wij of een eventueel beslag op uw inkomen juist is. Zo niet, dan kunnen wij ervoor zorgen dat het beslag wordt opgeheven of deels wordt opgeheven. Als u een belastingschuld heeft, dan mag de belastingdienst zonder uw tussenkomst geld laten afschrijven van uw bankrekening om de belastingschuld te voldoen. Dit kan serieuze financiële gevolgen voor u hebben. Ook in dit geval kunnen wij, met de juiste bewijsstukken, ervoor zorgen dat de belastingdienst het bankbeslag teruggedraaid of voor een groot deel teruggedraaid.

Als het mogelijk is kunnen wij een betalingsregeling afspreken met de schuldeisers. Als dat niet mogelijk is dan kunnen wij kijken om u naar de schuldhulpverlening toe te leiden. Dat is de uitgaven/schulden kant. Aan de inkomsten kant kijken wij natuurlijk of u in aanmerking komt voor toeslagen of andere gemeentelijk financieringsregelingen.
Als bewindvoering in Ede proberen wij op deze manier ten eerste uw inkomen veilig te stellen. ten tweede betalen we de vaste lasten zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.

Bij Bonum Ducis hechten wij veel waarde aan zelfredzaamheid. Het uitgangspunt van ons als bewindvoerder is en blijft het zorgen voor financiële rust. Indien dit (deels) mogelijk is zorgen we er dan ook voor dat we die zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen.

Budgetcoaching & budgetbeheer

Naast bewindvoering in Ede kunt u ook bij Bonum Ducis terecht voor budgetcoaching en budgetbeheer. Bij budgetcoaching gaan we met u om de tafel zitten en brengen we uw financiële situatie in kaart. We geven uw praktische tips en handvatten om uw financiële situatie te stabiliseren en te verbeteren. Wij stellen samen met u een budgetplan op. Zo maken we het voor u inzichtelijk waar uw geld naartoe gaat. Kiest u voor budgetbeheer, dan machtigt u ons om uw financiën te beheren omdat u geen overzicht meer heeft. We openen een tweede rekening waarop we uw leefgeld storten. Van de rekening die wij in ons beheer hebben betalen we alle vaste lasten en de rekeningen die u binnenkrijgt. Aan de hand van het budgetplan dat we opstellen, wordt het bedrag bepaalt dat u wekelijks of maandelijks te besteden heeft.

Wilt u Bonum Ducis inschakelen als bewindvoerder of heeft u interesse in budgetcoaching of -beheer? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Share