Bezoekadres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Postbus 710, 6710 BS Ede
088-0188800
info@bonumducis.nl

Bewindvoering

Krijg weer grip op uw leven!

U zoekt een bewindvoerder omdat u om wat voor reden dan ook, het overzicht op uw financiën kwijt bent. Hierdoor kunt u nauwelijks de touwtjes aan elkaar knopen. Door deze situatie bent u in de schulden terechtgekomen en ziet u zelf geen oplossing of uitweg meer. Bonum Ducis bewindvoering kan u helpen om weer grip op uw leven te krijgen.

Wat is bewind?

Bewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Bewind kan door de rechter worden ingesteld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer of onvoldoende in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt door bewindvoering deze taak over. De kantonrechter kan bewind ook instellen als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Degene die onder bewind is gesteld wordt ook wel “rechthebbende genoemd.”

Bewind is niet hetzelfde als schuldsanering. Bewindvoering is dan ook niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Het is in de eerste plaats bedoeld om de financiën van de “rechthebbende” te stabiliseren. Ten tweede is het bedoeld om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Nadat de bewindvoerder de financiën heeft gestabiliseerd zal hij/zij vervolgens beoordelen of er voldoende financiële ruimte is om betalingsregelingen te treffen. Lukt dat niet, dan kan een schuldhulpverleningstraject worden ingezet.

Bij bewindvoering worden de bezittingen van de rechthebbende door de kantonrechter onder bewind gesteld. Dat betekent dat de “rechthebbende” niet meer zelf mag beslissen over zijn/haar vermogen (Geld en overige eigendommen). Wij begrijpen heel goed dat het uit handen geven van uw vermogensrechtelijke belangen ingrijpend is of kan zijn. Aan de andere kant geeft dat wel rust. Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen en samenwerking tussen u en de bewindvoerder goed is. Als “rechthebbende blijft u wel verantwoordelijk voor het genereren van inkomen. U moet bijvoorbeeld zelf solliciteren of een uitkering aanvragen. Wat de bewindvoerder regelt zijn de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Hoe kunt u bewindvoering aanvragen?

Woon je in Ede, Veenendaal, Nijmegen of elders in Gelderland of Utrecht dan kun je bewindvoering aanvragen door het daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen. Wie allemaal gerechtigd zijn om bewindvoering aan te vragen is in de wet bepaald. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:
- De betrokkene zelf
- De echtgenoot of andere partner
- Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
- De mentor (als die maatregel al loopt)
- De officier van justitie
- Het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
- De instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Als bewindvoerder zijn wij u graag van dienst bij het voorbereiden van de aanvraag. Door het aanmeldformulier in te vullen meldt u zich bij ons aan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Belangrijk bij aanvraag bewindvoering

Voor het indienen van de aanvraag voor het bewindvoering, moet u griffiekosten van € 87,00 voldoen. Deze kosten betaald u aan de rechtbank. Uw aanvraag wordt pas na het voldoen van de griffiekosten door de rechtbank in behandeling genomen.

In de video hieronder komt u meer te weten over bewindvoering.

Wat doet een bewindvoerder?

Zoals wij hierboven hebben vermeld, houdt een bewindvoerder zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van de financiële situatie van “rechthebbende”. Het komt erop neer dat de bewindvoerder controleert of de rechthebbende alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen. De bewindvoerder kan ook voorkomen dat te hoge beslagen worden gelegd. Op deze manier probeert hij/zij het inkomen van de rechthebbende veilig te stellen. Op die manier kan hij de vaste lasten betalen. Zo voorkomt hij dat er nieuwe schulden ontstaan.
Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie, onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal de bewindvoerder bepalen of de schulden kunnen worden voldaan. Kunt u de schulden niet betalen dan kan schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) worden ingezet. U moet wel voldoen aan de voorwaarden MSNP of voorwaarden WSNP

Hoeveel moet ik betalen voor bewindvoering?

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Indien uw inkomen te laag is om zelf de kosten te betalen, dan kan de bewindvoerder daarvoor bijzondere bijstand voor u aanvragen bij uw Gemeente. Afhankelijk van uw draagkracht krijgt u alles of een deel van de kosten voor bewindvoering vergoed door uw Gemeente.

Share